Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół w Kosowie Lackim

Email Drukuj PDF

Wniosek o przyjęcie do:

- Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Kosowie Lackim,
- Branżowej Szkoły I stopnia w Kosowie Lackim.
link + QR kod

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IxkZaXp1XUS3VprHOW0ZMjXOxOtIqUxEjO3Sr01KvxFUQlhCU05XWDBNUElHUjY0WlZMSFFPNjU0VS4u

 

ÓSMOKLASISTO! ZOBACZ I DOŁĄCZ DO NAS!

Email Drukuj PDF

 

ÓSMOKLASISTO! ZOBACZ I DOŁĄCZ DO NAS!

 


 

Poprawiony: piątek, 10 kwietnia 2020 20:26
 

Informacja dla osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły branżowej.

Email Drukuj PDF

 

Informacja dla osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły branżowej.

Kandydat do szkoły branżowej obowiązany jest dostarczyć, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu.

Informujemy, że bezpłatne badania kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia w Kosowie Lackim wykonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

Kandydaci mogą, ale nie muszą, skorzystać z oferty w/w zakładu.

Na badanie należy wcześniej się umówić, a następnie stawić ze skierowaniem wystawionym przez szkołę (kontakt w sprawie skierowania: 660302536).

Miejsce wykonywania badań:

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Węgrowie

Poradnia Medycyny Pracy

ul. Przemysłowa 7

07-100 Węgrów

tel. 25 792 32 70

przyjęcia: w poniedziałki 8.00-16.00, wtorki 10.00-13.00 i środy 8.30-15.00

Badania finansowane będą z dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach projektu "Uczeń 2020".

 

Harmonogram rekrutacji rok szkolny 2020/2021

Email Drukuj PDF

 

Harmonogram rekrutacji rok szkolny 2020/2021

MEN ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkoły

Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami będzie można składać  w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych szkół.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Harmonogram rekrutacji rok szkolny 2020/2021 - wersja pdf

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Poprawiony: czwartek, 21 maja 2020 14:17
 

Giganci Programowania

Email Drukuj PDF

Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Kosowie Lackim bierze udział w projekcie edukacyjnym “Szkoła z Gigantami”. “Szkoła z Gigantami” jest to cykl zajęć online w formie webinaru.

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z podstawami programowania (w języku Python) oraz zasadami bezpiecznego poruszania się po Internecie.

Organizatorem warsztatów jest szkoła Giganci Programowania, która od ponad 5 lat prowadzi kursy programowania dla dzieci i młodzieży. Trenerzy prowadzący zajęcia to doświadczeni i aktywni zawodowo programiści oraz specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa.

Projekt objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

 


Strona 1 z 153

SONDA

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości