Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Zespół Szkół w Kosowie Lackim

"Aktywna tablica"

Email Drukuj PDF

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Kosowie Lackim, zostało zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" w 2020 roku.

Uzyskane środki szkoła przeznaczy na zakup: monitora interaktywnego, projektora przenośnego oraz komputerów przenośnych do edukacji zdalnej.

 

Poprawiony: sobota, 21 listopada 2020 20:29
 

Historia Orła Białego

Email Drukuj PDF

HISTORIA ORŁA BIAŁEGO

http://www.orzelbialy.org/historia.htm

 

Ósmoklasiści z Łazowa

Email Drukuj PDF


22 września w Zespole Szkół w Kosowie Lackim gościli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Łazowa. Ósmoklasiści przyjechali do Kosowa na wycieczkę rowerową.

 

 

Wymiana z litewską szkołą z VIDUKLE

Email Drukuj PDF
19 października 2020 roku w ramach prowadzonej zdalnie wymiany z litewską szkołą z VIDUKLE odbyła się pierwsza wideokonferencja. Młodzież i nauczyciele z obydwu szkół po raz pierwszy mogli się zobaczyć na żywo, porozmawiać, zaprezentować swoje kraje, miejscowości i szkoły.

Kolejne spotkanie będzie poświęcone na realizację tematu wymiany.

 

 

Konkurs im. Feliksa Wolińskiego

Email Drukuj PDF

REGULAMIN KONKURSU im. FELIKSA WOLIŃSKIEGO

„Młodzi o Kosowie” – edycja IX

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs im. Feliksa Wolińskiego, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest pod nazwą „Młodzi o Kosowie”.

2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki.

3. Fundatorem nagród w Konkursie, zwanym dalej „Fundatorem” jest Sukcesor właścicieli Stajni Lubicz w Kosowie Lackim.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV- VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych mieszkający lub uczący się na terenie Gminy Kosów Lacki.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie tekstu prozą lub wykonanie pracy plastycznej tematycznie związanych z Kosowem Lackim lub okolicznymi miejscowościami i ich mieszkańcami, spełniających kryteria zawarte w §3 ust. 3 i ich przesłanie na adres organizatora: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 11 listopada 2020 roku.

3. Uczestnik konkursu, lub jego rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do podpisania oświadczenia dotyczącego potwierdzenia autorstwa pracy konkursowej.

4. Przebiegiem Konkursu kierować będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, która rozstrzyga także wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu lub ich interpretacji.

5. Nadesłane prace będą kodowane. Komisja Konkursowa będzie oceniać prace anonimowo uwzględniając jedynie kryterium wiekowe autorów prac.

§ 3

NAGRODY

1. Łączna pula środków przewidzianych na nagrody wynosi 1500 złotych.

2. Nagrody w postaci gotówki zostaną przekazane uczestnikom pełnoletnim lub rodzicom/opiekunom uczestników niepełnoletnich w listopadzie 2020 roku.

3. Podczas oceny prac Komisja Konkursowa będzie zwracać uwagę na dociekliwość autorów i na ich zainteresowanie regionem. Za szczególnie cenne uznaje się prace oparte na starych fotografiach, wspomnieniach i informacjach uzyskanych od najstarszych mieszkańców Gminy.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Dane osobowe uczestników Konkursu, przekazane przez nich na formularzach konkursowych, będą gromadzone, przetwarzane i administrowane przez Organizatora na potrzeby organizacji Konkursu oraz w celach promocyjnych.

2. Przekazanie danych osobowych i udział w Konkursie są dobrowolne.

3. Osobom, których dane osobowe zostaną pozyskane podczas Konkursu przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych, prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Mają one także prawo wnieść sprzeciw lub zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminów lub miejsca realizacji.

 


Strona 9 z 170

Reklama
Reklama
Reklama

epuap

Reklama
Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości