Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Najczęściej zadawane pytania- rekrutacja szkoła branżowa

Email Drukuj PDF
  • Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać przyjętym do szkoły branżowej?

Warunkiem przyjęcia do szkoły branżowej jest złożenie w terminach określonych w harmonogramie MEiN wymaganych dokumentów takich jak:

- wniosek o przyjęcie do szkoły (druk dostępny na stronie www szkoły: http://www.lo.kosowlacki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=2 oraz online: https://forms.office.com/r/wkbHQ0gABR);

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

- zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki wybranego zawodu;

- kserokopia umowy zawartej z pracodawcą.


  • W jaki sposób szukać pracodawcy?

Po wyborze zawodu można udać się do okolicznych zakładów pracy zatrudniających pracowników w tym zawodzie i zapytać o możliwość zatrudnienia pracownika młodocianego (wymagania dla pracodawców zawierają następujące dokumenty:

http://www.lo.kosowlacki.pl/images/stories/dokumenty/MEN%20w%20sprawie%20praktycznej%20nauki%20zawodu.pdf, http://www.lo.kosowlacki.pl/images/stories/dokumenty/RM%20w%20sprawie%20przygotowania%20zawodowego%20modocianych.pdf )

Można też zwrócić się do dyrektora Zespołu Szkół w Kosowie Lackim z prośbą o skontaktowanie z pracodawcą (tel. 660302536).

 

 

Poprawiony: piątek, 30 kwietnia 2021 11:27
 

Obsługa dziennika

Email Drukuj PDF
 

Procedury egzaminu z kwalifikacji.

Email Drukuj PDF

Informatory o egzaminach, w tym wyposażenie stanowiska na egzamin praktyczny: https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/

materiały i przybory pomocnicze: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2012_2017.pdf
organizacja egzaminu: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5_2021_PP2017_Informacja_o_EPKwZ.PDF
procedury bezpieczeństwa: https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_355820210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf.pdf

 

Poprawiony: piątek, 23 kwietnia 2021 09:30
 

Lekcja Enter

Email Drukuj PDF

 

EDUKACJA DOMOWA

Email Drukuj PDF

Według danych MEiN w Polsce znacząco wzrasta zainteresowanie EDUKACJĄ DOMOWĄ.

W roku szkolnym 2019/2020 w tej formie uczyło się 10 976 uczniów, a w obecnym – 15 034 uczniów.

W 2021 roku nastąpią zmiany w przepisach znacznie ułatwiające skorzystanie z tej formy edukacji.

Szkoły Zespołu Szkół w Kosowie Lackim zachęcają zainteresowanych EDUKACJĄ DOMOWĄ do składania wniosków o przyjęcie do LO i BSI w Kosowie Lackim.

Udostępnimy niezbędne informacje i druki dokumentów oraz będziemy wspierać uczących się w domu.

Zapraszamy

 

Na czym polega Edukacja domowa?

Jak sama nazwa wskazuje, tryb ten przewiduje naukę ucznia w domu bez konieczności codziennego udziału w lekcjach. Edukacja domowa jest dobrym rozwiązaniem dla rodzin oddanym częstym podróżom i uczniów, których zainteresowania kolidują z koniecznością codziennego stawiania się na lekcjach. Korzystać z niego mogą zarówno uczniowie wymagający dostosowania tempa nauki do specyficznych potrzeb, jak i Ci szczególnie uzdolnieni. Powody mogą być różne – szkoła o nie nie pyta.

Wywiad z maturzystką przez 2 lata korzystającą z edukacji domowej:
https://wiecejnizedukacja.pl/wne-017-zawsze-mam-wakacje-bo-zawsze-moge-sie-uczyc-rozmowa-z-zosia-olszowska-tegoroczna-maturzystka/

Bardziej szczegółowe informacje na temat tej formy realizacji obowiązku nauki (w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania) znajdują się na stronie rządowej:
www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa

Zmiany z 2021 roku w przepisach dot. Edukacji domowej:
17 marca 2021 roku Sejm przyjął nowelizację prawa oświatowego, dotyczącą edukacji domowej. Zniesiony został obowiązek przypisania ucznia do szkoły w tym województwie, w którym mieszka, a także wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji w tej formie.
15 kwietnia nowelizację przyjął Senat.
Dokument trafi teraz do podpisu Prezydenta.

 


Strona 3 z 173

Reklama
Reklama
Reklama

epuap

Reklama
Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości