Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Home

Lekcja Enter

Email Drukuj PDF

W 2020 roku Zespół Szkół w Kosowie Lackim wziął udział w projekcie rekomendowanym przez MEN pt. Lekcja:Enter.

Lekcja:Enter to ogólnopolski projekt dla nauczycieli podnoszący kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych - TIK. Wśród jego uczestników nie mogło zabraknąć nauczycieli licealistów i branżowców z Kosowa z Zespołu Szkół - szkół nowoczesnych, wykorzystujących nowoczesne technologie na co dzień i dbających o rozwój uczniów i nauczycieli oraz podejmujących szereg działań służących podnoszenia efektywności prowadzonego nauczania.

W związku z pandemią szkolenia odbywały się wyłącznie online. Wzięli w nich udział nauczyciele różnych specjalności oraz dyrektor szkoły. Uczestnicy szkoleń między innymi poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności na temat tego: jak wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów, jak odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii, jak korzystać z aktywizujących metod nauczania, jak urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia oraz jak tworzyć własne treści cyfrowe.

Przystępując do projektu Lekcja:Enter Szkoła wypełniła jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

Po ukończeniu 40 godzinnego, bezpłatnego szkolenia nauczyciele otrzymali certyfikaty a Szkoła może realizować program  „Aktywna Lekcja z TIK”.

Szkolenia były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Polecamy projekt Lekcja:Enter innym szkołom i nauczycielom - wkrótce kolejna edycja szkoleń.

 

Reklama
Reklama
Reklama

epuap

Reklama
Reklama