Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Home Patron

Patron

Email Drukuj PDF

Decyzja o nadaniu imienia Orła Białego, Publicznemu Liceum Ogólnokształcącemu w Kosowie Lacki, została jednomyślnie poparta przez całą społeczność szkolną nauczycieli, rodziców i młodzież. Patron ten, wskazuje bowiem, na najważniejsze wartości i jest znakiem naszej tożsamości przez długie wieki, niezależnie od różnych zawirowań i dziejów Polski, powiedziała dyrektor placówki Hanna Przesmycka. Decyzję, która została zatwierdzona przez Radę Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, podsumowała ona słowami, że:

„Orzeł Biały, bo postawiliśmy na patriotyzm”


Najstarszym polskim symbolem jest godło Orzeł Biały na czerwonym polu. Już w starożytności orzeł symbolizował geniusz, wielkość i majestat. Używali go Babilończycy, Persowie, Hindusi i Grecy. W starożytnym Rzymie stał się symbolem władzy cesarskiej. Patronował legionom rzymskim wyruszającym na podbój świata.

Orzeł w koronie widnieje już na denarach Bolesława Chrobrego – to jego najwcześniejszy zachowany wizerunek. Jest to najprawdopodobniej orzeł bielik .

Ten pradawny symbol siły, męstwa i monarszego majestatu występował na monetach i pieczęciach książąt piastowskich, tarczach i chorągwiach od dwunastego wieku.

W 1295 r. Przemysław II książę wielkopolski, koronował się na króla - jego osobisty znak, Orzeł Biały, stał się godłem Królestwa Polskiego. Pieczęć majestatyczną Przemysława II zdobi wyobrażenie ukoronowanego Orła Białego i napis:

„Zwrócił  sam Najwyższy zwycięskie znaki Polakom”


Wraz z panowaniem Władysława Łokietka i jego syna Kazimierza Wielkiego Biały Orzeł na czerwonym polu, ze złotą koroną na głowie i złotymi szponami oraz dziobem, na wieki stał się godłem Polski.

Towarzyszył on również wojskom polskim na polach bitew, widniał na dokumentach państwowych i na monetach. Długoszowi zawdzięczamy opis chorągwi Królestwa Polskiego, chorągwi noszonej stale przed panującymi:  "na czerwonym tle wyszyty  był   misternie  Orzeł  Biały  z  rozciągniętymi  skrzydły,  dziobem    rozwartym i koroną na głowie, jako herb i godło całego Królestwa Polskiego". Ta właśnie chorągiew górowała nad szeregami rycerstwa polskiego w bitwie pod Grunwaldem.

Gdy w wyniku rozbiorów Polska utraciła swój byt państwowy, w świadomości Polaków utrwalił się wizerunek orła jako symbolu utraconej niepodległości.

Odrodzone w 1918 r. państwo polskie przyjęło za swe godło orła w koronie. Korona nie symbolizowała jednak monarchii, ale znak niepodległego bytu narodu.

Po drugiej wojnie światowej, w roku 1945 władze PRL usunęły koronę z głowy orła, co przez ludność odebrane zostało jako okaleczenie symbolu narodowego. Usunięcie potwierdzono dodatkowo dekretem w roku 1955.

Współcześnie jest to chroniony prawem symbol państwa polskiego. Jego wizerunek widnieje na budynkach administracji państwowej wszystkich szczebli. Jest obecny w szkołach oraz sądach. Ponadto jest reprezentowany na awersach polskich monet, a także koszulkach sportowców reprezentujących Polskę.

Historii narodu polskiego od wieków towarzyszy wizerunek tego królewskiego ptaka. Był z nami w dniach świetności i upadku. Ze znakiem orła polscy żołnierze szli w bój i oddawali swe życie za wolność Ojczyzny. To on symbolizował w okresie zniewolenia :

„Tę, co nie zginęła”

 

Galeria Orła Białego

Poprawiony: piątek, 26 lutego 2021 17:29  

Reklama
Reklama
Reklama

epuap

Reklama
Reklama