EDUKACJA DOMOWA

sobota, 17 kwietnia 2021 07:40 Administrator
Drukuj

Według danych MEiN w Polsce znacząco wzrasta zainteresowanie EDUKACJĄ DOMOWĄ.

W roku szkolnym 2019/2020 w tej formie uczyło się 10 976 uczniów, a w obecnym – 15 034 uczniów.

W 2021 roku nastąpią zmiany w przepisach znacznie ułatwiające skorzystanie z tej formy edukacji.

Szkoły Zespołu Szkół w Kosowie Lackim zachęcają zainteresowanych EDUKACJĄ DOMOWĄ do składania wniosków o przyjęcie do LO i BSI w Kosowie Lackim.

Udostępnimy niezbędne informacje i druki dokumentów oraz będziemy wspierać uczących się w domu.

Zapraszamy

 

Na czym polega Edukacja domowa?

Jak sama nazwa wskazuje, tryb ten przewiduje naukę ucznia w domu bez konieczności codziennego udziału w lekcjach. Edukacja domowa jest dobrym rozwiązaniem dla rodzin oddanym częstym podróżom i uczniów, których zainteresowania kolidują z koniecznością codziennego stawiania się na lekcjach. Korzystać z niego mogą zarówno uczniowie wymagający dostosowania tempa nauki do specyficznych potrzeb, jak i Ci szczególnie uzdolnieni. Powody mogą być różne – szkoła o nie nie pyta.

Wywiad z maturzystką przez 2 lata korzystającą z edukacji domowej:
https://wiecejnizedukacja.pl/wne-017-zawsze-mam-wakacje-bo-zawsze-moge-sie-uczyc-rozmowa-z-zosia-olszowska-tegoroczna-maturzystka/

Bardziej szczegółowe informacje na temat tej formy realizacji obowiązku nauki (w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania) znajdują się na stronie rządowej:
www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa

Zmiany z 2021 roku w przepisach dot. Edukacji domowej:
17 marca 2021 roku Sejm przyjął nowelizację prawa oświatowego, dotyczącą edukacji domowej. Zniesiony został obowiązek przypisania ucznia do szkoły w tym województwie, w którym mieszka, a także wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji w tej formie.
15 kwietnia nowelizację przyjął Senat.
Dokument trafi teraz do podpisu Prezydenta.