Rodzice

Administrator
Drukuj

Instrukcja logowania dla rodziców do e-dziennika

- Oświadczenie - rezygnacja z ubezpieczenia

- Oświadczenie - rezygnacja z uczęszczania na zajęcia  WDŻ

- Upoważnienie do uzyskiwania informacji o uczniu