Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Home

Gabinet stomatologiczny

Email Drukuj PDF

W Zespole Szkół w Kosowie Lackim powstaje gabinet stomatologiczny. Wyposażenie gabinetu finansowane jest z programu Ministerstwa Zdrowia "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.".

Celem głównym Programu jest zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych w szkołach publicznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Zgodnie z projektem na parterze budynku, w którym mieści się Zespół Szkół zostało przeznaczone na potrzeby gabinetu oddzielne pomieszczenie, w którym już przeprowadzone zostały niezbędne remonty i przyłącza. Zamontowany też został nowy, zakupiony ze środków MZ, unit dentystyczny. Wkrótce nastąpi montaż mebli i innego wyposażenia.

W ramach projektu odbyły się spotkania informacyjno-edukacyjne z rodzicami dzieci i młodzieży we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy, a w najbliższym czasie zaplanowane są podobne spotkania z uczniami.

Wszyscy czekamy na kontrakt z NFZ i otwarcie gabinetu.

Więcej zdjęć!!!