Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Home

Obchody Święta Niepodległości w Kosowie Lackim

Email Drukuj PDF

W poniedziałek, 11 listopada obchodziliśmy  95. rocznicę odzyskania niepodległości. Na tegoroczną uroczystość przybyło wielu dostojnych gości,  a wśród nich pani minister Bożena Żelazowska, zastępca kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem, oficjalna część rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w miejscowym kościele parafialnym. W Eucharystii obok zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło także kombatantów, uczestniczyli: poczty sztandarowe, samorządowcy,  przedstawiciele miejscowych zakładów pracy i placówek oświatowych oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Następnie zgromadzeni przeszli pod pomnik Józefa Piłsudskiego, przy którym delegacje złożyły kwiaty. Oddane zostały także honorowe salwy wszystkim walczącym o wolną Polskę.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim. Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień burmistrza p. Jana Słomiaka oraz minister p. Bożeny Żelazowskiej odbyła się akademia, przygotowana przez uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Kosowie Lackim. Dobrze znane dźwięki żołnierskiej pieśni patriotycznej, przepełnione miłością wiersze, przywołane najważniejsze wydarzenia historyczne  dostarczyły obecnym, jak zawsze, wielu wzruszeń.

Po uroczystej akademii uczniowie Liceum przedstawili zebranym nagrany przez siebie film, zawierający wypowiedzi mieszkańców Kosowa i okolic na temat preferowanych przez nich form świętowania  11 Listopada.  Wśród osób, które zabrały głos w tej sprawie, znaleźli się reprezentanci zarówno starszego, jak i młodszego pokolenia oraz przedstawiciele różnych zawodów.

Następnie wręczono nagrody dzieciom, młodzieży i placówkom oświatowym w konkursach Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki: fotograficznym „Kosowiacy przy pracy”, kulinarnym „Na kosowskim stole”, w konkursie na organizację Dnia Regionu, w konkursie „Młodzi o Kosowie” im. Feliksa Wolińskiego. Nagrody wręczane przez pana Słomiaka i panią Żelazowskąza trzy pierwsze konkursy zostały dofinansowane przez Burmistrza Kosowa Lackiego a wręczane przez pana  Macieja Wolińskiego w ostatnim z wymienionych konkursów sfinansował potomek Wolińskich.

Na zakończenie uroczystości  osoby wyróżnione i nagrodzone w konkursie im. Feliksa Wolińskiego zaprezentowały swoje prace poprzez odczytanie. „Kosowiaków przy pracy” można było obejrzeć na wystawie przygotowanej w holu wejściowym MGOK, a przepisy „Z kosowskiego stołu” zostały wydane w formie poradnika kulinarnego dostępnego uczestnikom akademii.

 

Akademia została przygotowana przy wsparciu finansowym Fundacji PZU.

 

Reklama
Reklama
Reklama

epuap

Reklama
Reklama