Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Home Dokumenty

Akty Prawne

Email Drukuj PDF

Akty prawne regulujące pracę szkoły oraz inne dokumenty:

- STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W KOSOWIE LACKIM

- Aneks do Statutu Zespołu Szkół

- Statut Liceum Ogólnokształcącego

- Aneks do Statutu Liceum Ogólnokształcącego - czerwiec 2014r.

- Aneks do Statutu Liceum Ogólnokształcącego - lipiec 2015r.

- Aneks do Statutu Liceum Ogólnokształcącego - wrzesień 2015r.

- Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej

- Aneks do Statutu Zasadniczej Szkoły Zawodowej - wrzesień 2014r.

- Aneks do Statutu Zasadniczej Szkoły Zawodowej - wrzesień 2015r.

- Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

- Regulamin Zespołu Szkół

- Program wychowawczy

- Program profilaktyki

- Regulamin Rady Pedagogicznej

- Regulamin zachowania uczniów

- Procedury interwencyjne

- Aneks do procedur interwencyjnych i procedur bezpieczeństwa - kwiecień 2016

- Wewnętrzna instrukcja ewakuacji Zespołu Szkół w Kosowie Lackim

- Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Kosowie Lackim

- Plan działań szkoły wynikających z Koncepcji pracy szkoły

- Plan pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

- Harmonogram pracy szkoły

- Zarządzenie w sprawie dni wolnych od zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół

- Kodeks Etyki Nauczycieli

- Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych

 

 

 

Innowacje realizowane w roku szkolnym 2017/2018

 

Edukacja wojskowa

Karate

Edukacja medialna

Chemia w praktyce

Matematyka stosowana

Język angielski dla zawodowców

 

 

 

 

Dla uczniów ZSZ:

- Regulamin praktycznej nauki zawodu

 


Dla rodziców:

- Oświadczenie - rezygnacja z ubezpieczenia

- Oświadczenie - rezygnacja z uczęszczania na zajęcia  WDŻ

- Upoważnienie do uzyskiwania informacji o uczniu